Arginin Fort Iso Pharco (viên)

 https://cdn-images.kiotviet.vn/congtyduocphucthanh/2b1a890f6e104737af34bcc7c1ac5dad
SP2756224
2.500 đ
viên
Thuốc có thành phần hoạt chất là GLYCERYL TRINITRATE 2,6 tương tự NITROMINT...

Chi tiết sản phẩm

Thuốc có thành phần hoạt chất là GLYCERYL TRINITRATE 2,6 tương tự NITROMINT 2,6MG

Ý kiến về sản phẩm