Cristan 100mg Shinpoong Daewoo (viên)

 https://cdn-images.kiotviet.vn/congtyduocphucthanh/7b0bbcfb98b948feb620036450ec015b
SP003070
2.800 đ
viên
Thuốc có thành phần hoạt chất là GLYCERYL TRINITRATE 2,6 tương tự NITROMINT...

Chi tiết sản phẩm

Thuốc có thành phần hoạt chất là GLYCERYL TRINITRATE 2,6 tương tự NITROMINT 2,6MG

Ý kiến về sản phẩm