DẠ DÀY NHẤT NHẤT (HỘP)

 https://cdn-images.kiotviet.vn/congtyduocphucthanh/78bdaeee447a49658af598acf7f833bd.png
SP2756736
125.000 đ
HỘP
Thuốc có thành phần hoạt chất là GLYCERYL TRINITRATE 2,6 tương tự NITROMINT...

Chi tiết sản phẩm

Thuốc có thành phần hoạt chất là GLYCERYL TRINITRATE 2,6 tương tự NITROMINT 2,6MG

Ý kiến về sản phẩm