Dầu gió kim chuông 10ml (chai)

 https://cdn-images.kiotviet.vn/congtyduocphucthanh/ca6b4894f53d487781a029e8a8f181ab
8935033301027
12.000 đ
chai
Dầu & cao xoa các loại
Thuốc có thành phần hoạt chất là GLYCERYL TRINITRATE 2,6 tương tự NITROMINT...

Chi tiết sản phẩm

Thuốc có thành phần hoạt chất là GLYCERYL TRINITRATE 2,6 tương tự NITROMINT 2,6MG

Ý kiến về sản phẩm