Evit Mù U 15ml (chai)

 https://cdn-images.kiotviet.vn/congtyduocphucthanh/8800d11971054c9fb4f41099964b5936
SP002572
6.000 đ
chai
Dầu & cao xoa các loại
Thuốc có thành phần hoạt chất là GLYCERYL TRINITRATE 2,6 tương tự NITROMINT...

Chi tiết sản phẩm

Thuốc có thành phần hoạt chất là GLYCERYL TRINITRATE 2,6 tương tự NITROMINT 2,6MG

Ý kiến về sản phẩm