Fynkhepar 200mg (viên)

 https://cdn-images.kiotviet.vn/congtyduocphucthanh/70fbc0e88dc1441f9354bcbdb2cc187f
SP003054
4.000 đ
viên
Thuốc có thành phần hoạt chất là GLYCERYL TRINITRATE 2,6 tương tự NITROMINT...

Chi tiết sản phẩm

Thuốc có thành phần hoạt chất là GLYCERYL TRINITRATE 2,6 tương tự NITROMINT 2,6MG

Ý kiến về sản phẩm