Heviho (viên)

 https://cdn-images.kiotviet.vn/congtyduocphucthanh/534ae2bdf1b644b99eee439bc85879bc.png
SP2756690
205.000 đ
viên
Thực Phẩm Chức Năng
Thuốc có thành phần hoạt chất là GLYCERYL TRINITRATE 2,6 tương tự NITROMINT...

Chi tiết sản phẩm

Thuốc có thành phần hoạt chất là GLYCERYL TRINITRATE 2,6 tương tự NITROMINT 2,6MG

Ý kiến về sản phẩm