Livpro AJ Pharma (hộp)

 https://cdn-images.kiotviet.vn/congtyduocphucthanh/5906a80718d248a68386b30bdf984f3e
SP003131
250.000 đ
hộp
Thuốc có thành phần hoạt chất là GLYCERYL TRINITRATE 2,6 tương tự NITROMINT...

Chi tiết sản phẩm

Thuốc có thành phần hoạt chất là GLYCERYL TRINITRATE 2,6 tương tự NITROMINT 2,6MG

Ý kiến về sản phẩm