MECLON Italia (vỉ)

 https://cdn-images.kiotviet.vn/congtyduocphucthanh/dc865ad7d9634510a7861eb9d05245ab
SP000846
110.000 đ
vỉ
Thuốc có thành phần hoạt chất là GLYCERYL TRINITRATE 2,6 tương tự NITROMINT...

Chi tiết sản phẩm

Thuốc có thành phần hoạt chất là GLYCERYL TRINITRATE 2,6 tương tự NITROMINT 2,6MG

Ý kiến về sản phẩm