Metrima M FTpharma (viên)

 https://cdn-images.kiotviet.vn/congtyduocphucthanh/52474952fa714413a38681aad7f3c83d
SP003159
13.000 đ
viên
Thuốc có thành phần hoạt chất là GLYCERYL TRINITRATE 2,6 tương tự NITROMINT...

Chi tiết sản phẩm

Thuốc có thành phần hoạt chất là GLYCERYL TRINITRATE 2,6 tương tự NITROMINT 2,6MG

Ý kiến về sản phẩm