Miko Penotran Mega (hộp)

 https://cdn-images.kiotviet.vn/congtyduocphucthanh/1730b5c906e94822abfd665302de9e2c
SP002723
113.000 đ
hộp
Thuốc có thành phần hoạt chất là GLYCERYL TRINITRATE 2,6 tương tự NITROMINT...

Chi tiết sản phẩm

Thuốc có thành phần hoạt chất là GLYCERYL TRINITRATE 2,6 tương tự NITROMINT 2,6MG

Ý kiến về sản phẩm