Natizo Poli Pharma (viên)

 https://cdn-images.kiotviet.vn/congtyduocphucthanh/d72d7f040241471cba25d8c06b32a3ee
SP003064
16.000 đ
viên
Thuốc có thành phần hoạt chất là GLYCERYL TRINITRATE 2,6 tương tự NITROMINT...

Chi tiết sản phẩm

Thuốc có thành phần hoạt chất là GLYCERYL TRINITRATE 2,6 tương tự NITROMINT 2,6MG

Ý kiến về sản phẩm