Neoticabalm 15g Thai Nakorn Patana (tube)

 https://cdn-images.kiotviet.vn/congtyduocphucthanh/698455948135459f813b8aba6a6ad8ed.jpg
SP2756428
18.000 đ
tube
Dầu & cao xoa các loại
Thuốc có thành phần hoạt chất là GLYCERYL TRINITRATE 2,6 tương tự NITROMINT...

Chi tiết sản phẩm

Thuốc có thành phần hoạt chất là GLYCERYL TRINITRATE 2,6 tương tự NITROMINT 2,6MG

Ý kiến về sản phẩm