PQA Chỉ Huyết 125ml (chai)

 https://cdn-images.kiotviet.vn/congtyduocphucthanh/f55bd981b61745b99f9b8e7d8494a92b.jpg
SP2756305
108.000 đ
chai
Thuốc có thành phần hoạt chất là GLYCERYL TRINITRATE 2,6 tương tự NITROMINT...

Chi tiết sản phẩm

Thuốc có thành phần hoạt chất là GLYCERYL TRINITRATE 2,6 tương tự NITROMINT 2,6MG

Ý kiến về sản phẩm