Pre Vipteen 2 Vinh Gia (hộp)

 https://cdn-images.kiotviet.vn/congtyduocphucthanh/2ce5c3f444744faf8a61f39757d1daa3.jpg
SP2756327
212.000 đ
hộp
Thuốc có thành phần hoạt chất là GLYCERYL TRINITRATE 2,6 tương tự NITROMINT...

Chi tiết sản phẩm

Thuốc có thành phần hoạt chất là GLYCERYL TRINITRATE 2,6 tương tự NITROMINT 2,6MG

Ý kiến về sản phẩm