Progendo 200mg Abbott (viên)

 https://cdn-images.kiotviet.vn/congtyduocphucthanh/55ecb43f3f4841d6b57a146ca7109b76
SP003102
11.400 đ
viên
Thuốc có thành phần hoạt chất là GLYCERYL TRINITRATE 2,6 tương tự NITROMINT...

Chi tiết sản phẩm

Thuốc có thành phần hoạt chất là GLYCERYL TRINITRATE 2,6 tương tự NITROMINT 2,6MG

Ý kiến về sản phẩm