Savi Urso 300 Savipharm (viên)

 https://cdn-images.kiotviet.vn/congtyduocphucthanh/94bd54699e8c4b7399504c36185e6bf6.jpg
SP2756602
8.600 đ
viên
Thuốc có thành phần hoạt chất là GLYCERYL TRINITRATE 2,6 tương tự NITROMINT...

Chi tiết sản phẩm

Thuốc có thành phần hoạt chất là GLYCERYL TRINITRATE 2,6 tương tự NITROMINT 2,6MG

Ý kiến về sản phẩm