Thioserin 60 mg (ống)

 https://cdn-images.kiotviet.vn/congtyduocphucthanh/8ab8f03889ca40438a27be82c105e92c.jpg
SP2756802
200.000 đ
ống
Thuốc có thành phần hoạt chất là GLYCERYL TRINITRATE 2,6 tương tự NITROMINT...

Chi tiết sản phẩm

Thuốc có thành phần hoạt chất là GLYCERYL TRINITRATE 2,6 tương tự NITROMINT 2,6MG

Ý kiến về sản phẩm