Tiger Balm Red 19.4g (hộp)

 https://cdn-images.kiotviet.vn/congtyduocphucthanh/0629a8fadabd47dfb4016bd64dba588a
SP003106
40.000 đ
hộp
Dầu & cao xoa các loại
Thuốc có thành phần hoạt chất là GLYCERYL TRINITRATE 2,6 tương tự NITROMINT...

Chi tiết sản phẩm

Thuốc có thành phần hoạt chất là GLYCERYL TRINITRATE 2,6 tương tự NITROMINT 2,6MG

Ý kiến về sản phẩm