Tiger Balm Red 30g (hộp)

 https://cdn-images.kiotviet.vn/congtyduocphucthanh/762391a5f7224587a0418a0f18aa58cd
SP003107
50.000 đ
hộp
Dầu & cao xoa các loại
Thuốc có thành phần hoạt chất là GLYCERYL TRINITRATE 2,6 tương tự NITROMINT...

Chi tiết sản phẩm

Thuốc có thành phần hoạt chất là GLYCERYL TRINITRATE 2,6 tương tự NITROMINT 2,6MG

Ý kiến về sản phẩm