Tiger Balm White 19.4g (Hộp)

 https://cdn-images.kiotviet.vn/congtyduocphucthanh/d278c946b87c49ba97075b124d3c7978
SP003162
39.000 đ
Hộp
Dầu & cao xoa các loại
Thuốc có thành phần hoạt chất là GLYCERYL TRINITRATE 2,6 tương tự NITROMINT...

Chi tiết sản phẩm

Thuốc có thành phần hoạt chất là GLYCERYL TRINITRATE 2,6 tương tự NITROMINT 2,6MG

Ý kiến về sản phẩm