Tiger Balm White 30g (Hộp)

 https://cdn-images.kiotviet.vn/congtyduocphucthanh/caeda8cf7b2c4cb3bbe0cb31dc900fca
SP003163
49.000 đ
Hộp
Dầu & cao xoa các loại
Thuốc có thành phần hoạt chất là GLYCERYL TRINITRATE 2,6 tương tự NITROMINT...

Chi tiết sản phẩm

Thuốc có thành phần hoạt chất là GLYCERYL TRINITRATE 2,6 tương tự NITROMINT 2,6MG

Ý kiến về sản phẩm