Tinh dầu sả chanh Thảo Nguyên 10ml (chai)

 https://cdn-images.kiotviet.vn/congtyduocphucthanh/e349f265135241b1b1e1880a6665a14b
SP002894
47.000 đ
chai
Dầu & cao xoa các loại
Thuốc có thành phần hoạt chất là GLYCERYL TRINITRATE 2,6 tương tự NITROMINT...

Chi tiết sản phẩm

Thuốc có thành phần hoạt chất là GLYCERYL TRINITRATE 2,6 tương tự NITROMINT 2,6MG

Ý kiến về sản phẩm