Vương baỏ lọ 80 viên (lọ)

 https://cdn-images.kiotviet.vn/congtyduocphucthanh/0b65766f61ec4608b8808a043d244a6f.jpg
SP2756686
495.000 đ
lọ
Thuốc có thành phần hoạt chất là GLYCERYL TRINITRATE 2,6 tương tự NITROMINT...

Chi tiết sản phẩm

Thuốc có thành phần hoạt chất là GLYCERYL TRINITRATE 2,6 tương tự NITROMINT 2,6MG

Ý kiến về sản phẩm