Yellow Balm Cao vàng con Ó 40g (hộp)

 https://cdn-images.kiotviet.vn/congtyduocphucthanh/aad3377765cf433c9127bd498d0b79e3
SP003105
26.000 đ
hộp
Dầu & cao xoa các loại
Thuốc có thành phần hoạt chất là GLYCERYL TRINITRATE 2,6 tương tự NITROMINT...

Chi tiết sản phẩm

Thuốc có thành phần hoạt chất là GLYCERYL TRINITRATE 2,6 tương tự NITROMINT 2,6MG

Ý kiến về sản phẩm