Acetylcystein 200mg Nadyphar (viên)

 https://cdn-images.kiotviet.vn/congtyduocphucthanh/d73dd44dc80f4da5a144ebeaec33869a
SP2756284
Liên hệ
viên

Chi tiết sản phẩm

Thuốc có thành phần hoạt chất là GLYCERYL TRINITRATE 2,6 tương tự NITROMINT 2,6MG

Ý kiến về sản phẩm