Acetylcystein 200mg Vỉ FTpharma (viên)

 https://cdn-images.kiotviet.vn/congtyduocphucthanh/6159036eb561426aa2959fe4c72a31da
SP2756292
Liên hệ
viên

Chi tiết sản phẩm

Thuốc có thành phần hoạt chất là GLYCERYL TRINITRATE 2,6 tương tự NITROMINT 2,6MG

Ý kiến về sản phẩm