Acetylcystein 200mg Vỉ FTpharma (viên)

 https://cdn-images.kiotviet.vn/congtyduocphucthanh/6159036eb561426aa2959fe4c72a31da
SP2756292
700 đ
viên
Thuốc có thành phần hoạt chất là GLYCERYL TRINITRATE 2,6 tương tự NITROMINT...

Chi tiết sản phẩm

Thuốc có thành phần hoạt chất là GLYCERYL TRINITRATE 2,6 tương tự NITROMINT 2,6MG

Ý kiến về sản phẩm