Amaryl 4mg Sanofi (viên)

 https://cdn-images.kiotviet.vn/congtyduocphucthanh/b73b2011d4684a3e8f904e0b2afb5b44
SP2756259
Liên hệ
viên

Chi tiết sản phẩm

Thuốc có thành phần hoạt chất là GLYCERYL TRINITRATE 2,6 tương tự NITROMINT 2,6MG

Ý kiến về sản phẩm