ARGELOMAG 15 ML (CHAI)

 https://cdn-images.kiotviet.vn/congtyduocphucthanh/553cdcc912214d6682f907aee255cd20.jpg
SP2756799
Liên hệ
CHAI

Chi tiết sản phẩm

Thuốc có thành phần hoạt chất là GLYCERYL TRINITRATE 2,6 tương tự NITROMINT 2,6MG

Ý kiến về sản phẩm