AT Desloratadin 2.5mg 30ml An Thiên Pharma (chai)

 https://cdn-images.kiotviet.vn/congtyduocphucthanh/6369389a630c4891b0175e37cdb3dc44
SP2756270
30.000 đ
chai
Thuốc có thành phần hoạt chất là GLYCERYL TRINITRATE 2,6 tương tự NITROMINT...

Chi tiết sản phẩm

Thuốc có thành phần hoạt chất là GLYCERYL TRINITRATE 2,6 tương tự NITROMINT 2,6MG

Ý kiến về sản phẩm