AT Desloratadin 2.5mg An Thiên Pharma (ống 5ml) (ống)

 https://cdn-images.kiotviet.vn/congtyduocphucthanh/639b52bdcb54442dbcff84ab95c92223
SP2756267
3.800 đ
ống
Thuốc có thành phần hoạt chất là GLYCERYL TRINITRATE 2,6 tương tự NITROMINT...

Chi tiết sản phẩm

Thuốc có thành phần hoạt chất là GLYCERYL TRINITRATE 2,6 tương tự NITROMINT 2,6MG

Ý kiến về sản phẩm