Atipolar 2mg An Thiên (ống)

 https://cdn-images.kiotviet.vn/congtyduocphucthanh/01b9dc96a2714befa67b1c3cd2ff061b.png
SP2756482
3.500 đ
ống
Thuốc có thành phần hoạt chất là GLYCERYL TRINITRATE 2,6 tương tự NITROMINT...

Chi tiết sản phẩm

Thuốc có thành phần hoạt chất là GLYCERYL TRINITRATE 2,6 tương tự NITROMINT 2,6MG

Ý kiến về sản phẩm