Ausbiobone Úc (viên)

 https://cdn-images.kiotviet.vn/congtyduocphucthanh/0e023919b13b4b898a4644816ba52a12.jpg
SP2756661
Liên hệ
viên

Chi tiết sản phẩm

Thuốc có thành phần hoạt chất là GLYCERYL TRINITRATE 2,6 tương tự NITROMINT 2,6MG

Ý kiến về sản phẩm

Sản phẩm cùng danh mục