bảo thanh sr trẻ em (chai)

 https://cdn-images.kiotviet.vn/congtyduocphucthanh/600a115f85544157a3128474d7bc1e01.jpg
SP2756722
33.000 đ
chai
Thuốc có thành phần hoạt chất là GLYCERYL TRINITRATE 2,6 tương tự NITROMINT...

Chi tiết sản phẩm

Thuốc có thành phần hoạt chất là GLYCERYL TRINITRATE 2,6 tương tự NITROMINT 2,6MG

Ý kiến về sản phẩm