Benita 120 liều Merap (chai)

 https://cdn-images.kiotviet.vn/congtyduocphucthanh/7a63846a101d4993b47caeb1d903d3ab.jpg
SP2756445
88.000 đ
chai
Thuốc có thành phần hoạt chất là GLYCERYL TRINITRATE 2,6 tương tự NITROMINT...

Chi tiết sản phẩm

Thuốc có thành phần hoạt chất là GLYCERYL TRINITRATE 2,6 tương tự NITROMINT 2,6MG

Ý kiến về sản phẩm