Benita 120 liều Merap (chai)

 https://cdn-images.kiotviet.vn/congtyduocphucthanh/7a63846a101d4993b47caeb1d903d3ab.jpg
SP2756445
Liên hệ
chai

Chi tiết sản phẩm

Thuốc có thành phần hoạt chất là GLYCERYL TRINITRATE 2,6 tương tự NITROMINT 2,6MG

Ý kiến về sản phẩm