Bidivon 400mg Bidiphar (viên)

 https://cdn-images.kiotviet.vn/congtyduocphucthanh/44afc8d337d5474d97f78fe98e6dd9f5.jpg
SP2756375
Liên hệ
viên
Thuốc kháng viêm

Chi tiết sản phẩm

Thuốc có thành phần hoạt chất là GLYCERYL TRINITRATE 2,6 tương tự NITROMINT 2,6MG

Ý kiến về sản phẩm