Blackmores Celery 3000 (viên)

 https://cdn-images.kiotviet.vn/congtyduocphucthanh/cd6e8445608042e89a1933267786e8bc.jpg
SP2756431
Liên hệ
viên

Chi tiết sản phẩm

Thuốc có thành phần hoạt chất là GLYCERYL TRINITRATE 2,6 tương tự NITROMINT 2,6MG

Ý kiến về sản phẩm

Sản phẩm cùng danh mục