Bosamin Ampharco USA (viên)

 https://cdn-images.kiotviet.vn/congtyduocphucthanh/aa0062bef4c046308f4e7667b359dda0.png
SP2756528
Liên hệ
viên

Chi tiết sản phẩm

Thuốc có thành phần hoạt chất là GLYCERYL TRINITRATE 2,6 tương tự NITROMINT 2,6MG

Ý kiến về sản phẩm

Sản phẩm cùng danh mục