Bostanex 30ml Singapore (chai)

 https://cdn-images.kiotviet.vn/congtyduocphucthanh/59e6b2870fcd498c83cbb38afc1002f4.png
SP2756673
41.000 đ
chai
Thuốc chống dị ứng
Thuốc có thành phần hoạt chất là GLYCERYL TRINITRATE 2,6 tương tự NITROMINT...

Chi tiết sản phẩm

Thuốc có thành phần hoạt chất là GLYCERYL TRINITRATE 2,6 tương tự NITROMINT 2,6MG

Ý kiến về sản phẩm