CEFADROXIL 500MG MEBIPHARM (VIÊN)

 https://cdn-images.kiotviet.vn/congtyduocphucthanh/38fc017d35a74e90ba1e0a7519c05339.png
SP2756837
Liên hệ
VIÊN
Thuốc kháng sinh

Chi tiết sản phẩm

Thuốc có thành phần hoạt chất là GLYCERYL TRINITRATE 2,6 tương tự NITROMINT 2,6MG

Ý kiến về sản phẩm