CEFUROXIM 250MG MEBIPHAR (VIÊN)

 https://cdn-images.kiotviet.vn/congtyduocphucthanh/fcb993e5963b4de593e31326aa2337f0.jpg
SP2756831
Liên hệ
VIÊN
Thuốc kháng sinh

Chi tiết sản phẩm

Thuốc có thành phần hoạt chất là GLYCERYL TRINITRATE 2,6 tương tự NITROMINT 2,6MG

Ý kiến về sản phẩm