CEFUROXIM 500 MG MEBIPHAR (HỘP)

 https://cdn-images.kiotviet.vn/congtyduocphucthanh/25bcf1f8c1a7499c8b4022bf1706102c.jpg
SP2756836
50.000 đ
HỘP
Thuốc kháng sinh

Chi tiết sản phẩm

Nội dung đang được cập nhật ...

Ý kiến về sản phẩm