CEFUROXIM 500 MG MEBIPHAR (VIÊN)

 https://cdn-images.kiotviet.vn/congtyduocphucthanh/25bcf1f8c1a7499c8b4022bf1706102c.jpg
SP2756834
Liên hệ
VIÊN
Thuốc kháng sinh

Chi tiết sản phẩm

Thuốc có thành phần hoạt chất là GLYCERYL TRINITRATE 2,6 tương tự NITROMINT 2,6MG

Ý kiến về sản phẩm