Celecoxib 200mg Domesco (viên)

 https://cdn-images.kiotviet.vn/congtyduocphucthanh/dbc2bdc4333b481dae8d875e910e22d1.jpg
SP2756436
Liên hệ
viên
Thuốc kháng viêm

Chi tiết sản phẩm

Thuốc có thành phần hoạt chất là GLYCERYL TRINITRATE 2,6 tương tự NITROMINT 2,6MG

Ý kiến về sản phẩm