Chekat Adult 75ml Nhất Nhất (chai)

 https://cdn-images.kiotviet.vn/congtyduocphucthanh/77e9913283144bf78d98fcff166e16f0
SP2756228
23.000 đ
chai
Thuốc có thành phần hoạt chất là GLYCERYL TRINITRATE 2,6 tương tự NITROMINT...

Chi tiết sản phẩm

Thuốc có thành phần hoạt chất là GLYCERYL TRINITRATE 2,6 tương tự NITROMINT 2,6MG

Ý kiến về sản phẩm