COLCHICINE 1mg MAYOLY (viên)

 https://cdn-images.kiotviet.vn/congtyduocphucthanh/c226c3e984be452f8292f485e4dbaa82
3400936275096
Liên hệ
viên

Chi tiết sản phẩm

Thuốc có thành phần hoạt chất là GLYCERYL TRINITRATE 2,6 tương tự NITROMINT 2,6MG

Ý kiến về sản phẩm

Sản phẩm cùng danh mục