Coolca 120 ml (chai)

 https://cdn-images.kiotviet.vn/congtyduocphucthanh/aea471b912ff4c07a53a3c6ed8ea63cb.jpg
SP2756716
97.000 đ
chai
Thực Phẩm Chức Năng
Thuốc có thành phần hoạt chất là GLYCERYL TRINITRATE 2,6 tương tự NITROMINT...

Chi tiết sản phẩm

Thuốc có thành phần hoạt chất là GLYCERYL TRINITRATE 2,6 tương tự NITROMINT 2,6MG

Ý kiến về sản phẩm