Coolca 60ml (chai)

 https://cdn-images.kiotviet.vn/congtyduocphucthanh/b2858f98bc994782a4ad5231de0f35ce.jpg
SP2756717
Liên hệ
chai
Thực Phẩm Chức Năng

Chi tiết sản phẩm

Thuốc có thành phần hoạt chất là GLYCERYL TRINITRATE 2,6 tương tự NITROMINT 2,6MG

Ý kiến về sản phẩm

Sản phẩm cùng danh mục