Davinfort 800mg Hataphar (ống)

 https://cdn-images.kiotviet.vn/congtyduocphucthanh/791dda57539a4cc1b9ad1f461ceb432e.jpg
SP2756364
10.000 đ
ống
Tăng cường trí nhớ
Thuốc có thành phần hoạt chất là GLYCERYL TRINITRATE 2,6 tương tự NITROMINT...

Chi tiết sản phẩm

Thuốc có thành phần hoạt chất là GLYCERYL TRINITRATE 2,6 tương tự NITROMINT 2,6MG

Ý kiến về sản phẩm