Deep Heat Rub Plus Rohto (Tube)

 https://cdn-images.kiotviet.vn/congtyduocphucthanh/c818c1085f314673acf429c62a68f274
SP2756227
Liên hệ
Tube

Chi tiết sản phẩm

Thuốc có thành phần hoạt chất là GLYCERYL TRINITRATE 2,6 tương tự NITROMINT 2,6MG

Ý kiến về sản phẩm

Sản phẩm cùng danh mục